SENESTE NYT

GENERALFORSAMLING 2024, TOMMERUP STATION ANTENNEFORENING

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling 21. marts 2024, kl. 19:00 i Fyrtårnet, Tommerup St.

Har du forslag til dagsordenen så vær opmærksom på fristen den 15. februar 2024 – alle henvendelser vedr. generalforsamlingen rettes til foreningens formand.

Se indkaldelse her: Generalforsamling 2024

Se regnskab 2023 her: Regnskab 2023

Se budget for 2024 her: Budget 2024

GENERALFORSAMLING 2023

Her finder du referat af generalforsamling for marts 2023

Her finder du revisorgodkendt regnskab for 2023, der indstilles til godkendelse

Dagsorden iflg. vedtægterne

Her finder du forslag til budget for 2023, der indstilles til godkendelse

Referat, godkendt regnskab og budget fra generalforsamlingen følger her på hjemmesiden

VEL MØDT. Bestyrelsen byder velkommen

Generalforsamling 2022:

Hermed en allerførste information: Vi regner i år med, at generalforsamlingen skal finde sted: Tirsdag, den 29. marts 2022, kl 19:00, i Fyrtårnet, Tommerup St

Generalforsamling 2021 - Konstituering, ny bestyrelse

Så lykkedes det at afholde den første generalforsamling efter en lang periode med corona-restriktioner.

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden under Frodes dirigentstok - referatet kan ses her - hvor formanden aflagde sin årsberetning over et begivenhedsrigt år med udrulning af fibernet og opkobling til Waoo (se årsberetning her)

Desuden konstitueredes en ny bestyrelse. Her er sket lidt ændringer: Henrik (sekretær) afløses af Claus Dreier Andersen (Stenløkkevej 9) og Jens Øyås Møller (Stenløkkevænget 5) indtræder i bestyrelsen som suppleant. Desuden afløses Frode af Gert Kyster Nielsen (Højsletten 10), men først fra december.

Bestyrelsen hilser de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen og takker Henrik for hans tid som sekretær - han bliver som ekstern webmaster indtil hjemmesiden er sikkert overdraget. Ikke mindst er det med vemodighed, at vi til december må tage afsked med vores næstformand, Frode, der har været med fra starten og repræsenterer om nogen stationsbyens hukommelse.

Men vi er taknemmelige over at kunne byde velkommen til nye og engagerede kræfter i Claus, Jens og Gert.